PASCAL
wasza ocena
¦rednia ocena: -
Ilo¶ć ocen: 0

PASCAL

PTC Wydawnictwo Pascal
pełna nazwa:
http://www.pascal.pl
www:
ul. Kazimierza Wielkiego 26
ulica i numer:
43-300 Bielsko-Bia?a
kod i poczta:
?l?skie
województwo:
 
infolinia:
033 828 28 28
telefon:
033 828 28 29
fax:
pascal@pascla.pl
e-mail:
Sklepy » Ksi??ki i multimedia
kategorie:
odsłon: 2248
Opis Opinie (0)
PASCAL

Wydawnictwo Pascal jest liderem w?ród wydawnictw turystycznych i czo?owym dostawc? map i atlasów samochodowych. Posiada ponad 50-procentowy udzia? w rynku przewodników turystycznych oraz 6-procentowy udzia? w rynku wydawnictw kartograficznych.

Oferta wydawnictwa obejmuje ponad 300 tytu?ów przewodników w kilku seriach oraz ponad 200 pozycji kartograficznych (w tym mapy, plany miast i atlasy samochodowe), jak równie? kilkadziesi?t atlasów geograficznych, ksi??ek ilustrowanych i przewodników kulinarnych. Od 1996 roku Pascal gromadzi zasoby informacyjne dotycz?ce polskiej infrastruktury turystycznej. Dostarcza tak?e tre?ci turystyczne dla instytucji rz?dowych i pozarz?dowych, np. w latach 2001-2003 przygotowywa? dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych foldery promuj?ce Polsk? na arenie mi?dzynarodowej w przeddzie? akcesji do Unii Europejskiej. Pascal opracowuje równie? przewodniki na zamówienie, które wykorzystywane s? w akcjach promocyjnych lub jako prezenty korporacyjne. Wydawnictwo inicjuje i anga?uje si? w dzia?ania maj?ce na celu popularyzacj? ?wiadomej i bezpiecznej turystyki oraz aktywnego stylu ?ycia.

Pascal konsekwentnie rozszerza swoj? ofert?, dostosowuj?c j? do zmieniaj?cych si? oczekiwa? klientów w zakresie tematyki i formy edytorskiej. Pe?na lista tytu?ów jest dost?pna w ksi?garni internetowej: http://www.ksiegarnia.pascal.pl.

Opis pochodzi ze strony sklepu

P?atno?ci

Sposoby P?atno?ci:
 • jest Przelew
 • jest P?atno?? przy odbiorze
 • jest Karta kredytowa
 • jest P?atno?ci on-line
 • nie ma Zakupy ratalne

Dodatkowe opcje

Opcje:
 • jest Wyszukiwarka
 • jest Recenzje klientów
 • jest Sortowanie produktow
 • nie ma Wska?nik stanu magazynu

Wysy?ka

Sposoby wysy?ki:
 • jest Poczta
 • jest Kurier
 • jest Odbiór osobisty
 • nie ma Wysy?ka mi?dzynarodowa

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS