ISK Systemy informatyczne dla firm
wasza ocena
rednia ocena: -
Ilo ocen: 0

ISK Systemy informatyczne dla firm

ISK Sp. z o.o.
pena nazwa:
http://www.isk.pl
www:
Boya-?ele?skiego 12/14
ulica i numer:
42-217 Cz?stochowa
kod i poczta:
?l?skie
wojewdztwo:
 
infolinia:
34 361-10-20
telefon:
34 390-65-82
fax:
isk@isk.pl
e-mail:
Inne » Oprogramowanie
kategorie:
odson: 5127
Opis Opinie (0)
ISK sp. z o.o. to wiod?ca na rynku firma ?wiadcz?ca od 1995 roku us?ugi z zakresu doradztwa biznesowego, rozwi?za? informatycznych oraz outsourcingu. Dostarczamy naszym Klientom kompleksowe us?ugi doradcze, pami?taj?c, ?e drog? do osi?gania celw przedsi?biorstwa jest przede wszystkim zrwnowa?ona organizacja, nowoczesne narz?dzia informatyczne i skuteczno??. Najwa?niejszym celem ISK jest zapewnienie Klientom wysoce zawansowanych rozwi?za? i eksperckiej wiedzy, tak, aby ich firmy osi?ga?y nowy, wy?szy poziom rozwoju. Nasze us?ugi, obejmuj? obszary takie jak konsulting, przeprojektowanie procesw biznesowych, projektowanie i wdra?anie systemw informatycznych a tak?e zarz?dzanie efektywno?ci? kapita?u ludzkiego oraz outsourcing. Obecna na rynku mnogo?? rozwi?za? informatycznych i ich zr?nicowanie cenowe jest na tyle du?e, ?e efektywna ich analiza mo?liwa jest tylko poprzez wyspecjalizowanych doradcw. Specjalizujemy si? w szczeglno?ci w zagadnieniach zwi?zanych z: - zarz?dzaniem przedsi?biorstwem w oparciu o systemy informatyczne klasy ERP - wdra?aniu standardw zarz?dzania relacjami z klientami (CRM) - dostarczaniem wiedzy pomagaj?cej w podejmowaniu prawid?owych decyzji biznesowych w oparciu o rozwi?zania klasy BI

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS