Klikneo Studio
wasza ocena
¦rednia ocena: -
Ilo¶ć ocen: 0

Klikneo Studio

Klikneo Studio
pełna nazwa:
http://www.klikneo.pl
www:
Halicka 10/11 lok.401
ulica i numer:
31-036 Kraków
kod i poczta:
ma?opolskie
województwo:
 
infolinia:
+48.501775565
telefon:
 
fax:
info@klikneo.pl
e-mail:
Obs?uga stron www » Tworzenie stron www
Obs?uga stron www » Reklama i promocja
kategorie:
odsłon: 3218
Opis Opinie (1)
Klikneo Studio z siedzib? w Krakowie dzia?a na rynku od 2007r. Nasz zespó? tworzy grupa profesjonalistów, posiadaj?cych wykszta?cenie oraz du?e do?wiadczenie w zakresie kreacji wizerunku w Internecie. Praca jest nasz? pasj?. Dlatego naszym g?ównym atutem jest nieszablonowe podej?cie do ka?dego projektu, poszukiwanie nowych, twórczych rozwi?za?, które znajduj? odzwierciedlenie w tworzonych koncepcjach. Naszym Klientom oferujemy us?ugi zwi?zane projektowaniem i realizacj? atrakcyjnych stron internetowych oraz reklam? w internecie. Zapewniamy kompleksow? obs?ug? zaczynaj?c od etapu analiz, spotka? briefuj?cych a? po wdro?enie projektu i opiek? serwisow?. Wiemy jak istotna jest wizualna cz??? projektu, dlatego te? nasza propozycja obejmuje wykonanie sesji zdj?ciowych na potrzeby przedsi?wzi?cia. Posiadamy profesjonalne studio fotograficzne wyposa?one w nowoczesny, mobilny sprz?t o?wietleniowy firmy Bowens. Wykorzystanie profesjonalnej fotografii wzmacnia pozytywny wizerunek firmy a wieloletnie do?wiadczenie naszych specjalistów gwarantuje wysok? jako?? zdj??. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? na www.klikneo.pl Dobrze Ci si? klikneo!

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS