JazzCRM
wasza ocena
¦rednia ocena: -
Ilo¶ć ocen: 0

JazzCRM

JazzCRM
pełna nazwa:
http://jazzcrm.pl
www:
Próchnika 51/20
ulica i numer:
90-712 ?ód?
kod i poczta:
?ódzkie
województwo:
42 637 50 88
infolinia:
42 637 50 88
telefon:
42 637 50 88
fax:
maciek@atom.lodz.pl
e-mail:
Inne » Oprogramowanie
kategorie:
odsłon: 2966
Opis Opinie (0)
JazzCRMPrzy obecnym nat??eniu konkurencji oraz wyzwaniom, którym musz? stawi? czo?o firmy, nie jest mo?liwe w?a?ciwe funkcjonowanie bez odpowiedniego zaplecza informatycznego, wspomagaj?cego zarz?dzanie przedsi?biorstwem i relacje z klientem. JAZZCRM to strategia biznesowa, która pomaga osi?ga? d?ugoterminowe korzy?ci. Dbanie o zadowolenie, zaufanie i lojalno?? klientów oraz mo?liwie najlepsze wykorzystanie ich potencja?u nabywczego przez odpowiednie formowanie produktów i ofert to w tej chwili g?ówna droga do osi?gni?cia sukcesu. JAZZCRM jest gwarantem i jedynym sposobem, by ten cel zrealizowa?. To jedyny, brakuj?cy element w Pa?stwa firmie.

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS