telvinet.pl
wasza ocena
¦rednia ocena: -
Ilo¶ć ocen: 0

telvinet.pl

Telvinet Sp. z o.o.
pełna nazwa:
http://www.telvinet.com.pl
www:
Podwale 62A
ulica i numer:
50-010 Wroc?aw
kod i poczta:
dolno?l?skie
województwo:
0 801 614 606
infolinia:
071 341 48 10
telefon:
071 341 48 11
fax:
biuro@telvinet.pl
e-mail:
Hosting » Strony www i poczta
Obs?uga stron www » Tworzenie stron www
Obs?uga stron www » Reklama i promocja
Obs?uga stron www » Pozycjonowanie
Hosting » Domeny
kategorie:
odsłon: 5597
Opis Opinie (0)
telvinet.pl

TELVINET jest firm? istniej?c? od 1992 roku. Celem naszej dzia?alno?ci jest kreowanie specjalistycznych us?ug wspieraj?cych funkcjonowanie firm na ró?nych p?aszczyznach ich aktywno?ci gospodarczej. Ju? na samym pocz?tku istnienia TELVINET rozwin?? system informacji telefonicznej o produkcji, handlu i us?ugach. Do dzi? zgromadzili?my baz? danych o kilku tysi?cach firm z terenu ca?ej Polski.

Nast?pne lata up?yn??y pod znakiem inwestycji w nowoczesne technologie. Skutkiem tego by?o uruchomienie w 1997 roku Dzia?u Us?ug Internetowych. Podstawowym celem nowego dzia?u by?o opracowywanie i wdra?anie profesjonalnych us?ug internetowych dla firm.

Kolejnym etapem rozwoju TELVINET-u by?o uruchomienie w 2000 roku Dzia?u Us?ug Komputerowych. Dzia? ten prowadzi indywidualn? opiek? nad sprz?tem komputerowym w firmach, w których komputery stanowi? podstawowe narz?dzie codziennej pracy. Zastosowanie nowoczesnych ??czy telekomunikacyjnych i Internetu pozwala cz??? awarii usun?? zdalnie. Efektem jest znaczne obni?enie kosztów serwisowych.

Naszym najnowszym produktem jest system oparty na idei Open Source, pozwalaj?cy na samodzielne zarz?dzanie serwisem internetowym przy wykorzystaniu nieskomplikowanych w u?yciu narz?dzi.

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS