Netia
wasza ocena
¦rednia ocena: -
Ilo¶ć ocen: 0

Netia

Netia SA
pełna nazwa:
http://www.netia.pl
www:
ul. Poleczki 13
ulica i numer:
02-822 Warszawa
kod i poczta:
mazowieckie
województwo:
0 801 802 803
infolinia:
022 711 11 11
telefon:
 
fax:
info@netia.pl
e-mail:
Hosting » Strony www i poczta
Hosting » Dostawcy Internetu
kategorie:
odsłon: 6214
Opis Opinie (0)
Netia

Netia S.A. jest najwi?kszym niezale?nym operatorem telefonii stacjonarnej w Polsce (ponad 400 tys. abonentów, oko?o 1.200 pracowników). Jest firm? wiarygodn? i stabiln? - jej akcje s? od wielu lat notowane na Gie?dzie Papierów Warto?ciowych w Warszawie. Netia dzia?a na bazie w?asnej, nowoczesnej ?wiat?owodowej sieci szkieletowej, obejmuj?cej swoim zasi?giem najwi?ksze polskie miasta oraz na bazie lokalnych sieci dost?powych.

Netia ?wiadczy szerok? gam? us?ug telekomunikacyjnych, w tym telefoniczne us?ugi g?osowe, us?ugi transmisji danych, sieciowe us?ugi hurtowe oraz us?ugi hostingowe, zarówno w zakresie hostingu wirtualnego, jak i us?ugi kolokacji.

Netia jest obecna na rynku us?ug hostingowych od kilku lat i obs?uguje obecnie kilka tysi?cy klientów, g?ównie biznesowych. Ofert? hostingow? Netii wyró?niaj? przede wszystkim wysokie bezpiecze?stwo, atrakcyjna cena i rozbudowana funkcjonalno??. Tym samym Netia zamierza by? preferowanym przez biznes dostawc? us?ug hostingowych. Netia oferuje firmom innowacyjne rozwi?zania hostingowe, które pozwalaj? im na efektywne prowadzenie biznesu w Internecie.

Opis pochodzi ze strony serwisu.

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS