home.pl
wasza ocena
¦rednia ocena: 4,00
Ilo¶ć ocen: 1

home.pl

home.pl sp.j.
pełna nazwa:
http://home.pl
www:
Plac Rod?a 9
ulica i numer:
70-419 Szczecin
kod i poczta:
zachodniopomorskie
województwo:
0801 88 55 55
infolinia:
091 432 55 55
telefon:
091 432 55 99
fax:
info@home.pl
e-mail:
Hosting » Strony www i poczta
Hosting » Serwery dedykowane
Hosting » Domeny
kategorie:
odsłon: 7474
Opis Opinie (1)
home.pl

home.pl nale?y do czo?ówki polskich firm ?wiadcz?cych us?ugi w sieci Internet. Firma jest najwi?kszym krajowym dostawc? webhostingu (utrzymywanie serwisów internetowych oraz kont poczty elektronicznej). Ofert? home.pl uzupe?niaj? us?ugi zwi?zane z rejestracj? i utrzymywaniem domen internetowych, serwerami dedykowanymi oraz sklepami internetowymi.

G?ównym odbiorc? us?ug home.pl s? ma?e i ?rednie przedsi?biorstwa, stanowi?ce najliczniejsz? grup? spo?ród 158 tys. klientów firmy. O wysokiej jako?ci us?ug home.pl ?wiadczy równie? fakt wykorzystywania ich przez mi?dzynarodowe koncerny, instytucje finansowe oraz równie? jednostki administracji publicznej. W?ród klientów firmy znajduj? si? m.in. Visa International, Unilever, Heinz, BASF, Komfort, Novartis, AIG Polska, Dr Irena Eris, Credit Suisse Asset Management, Volkswagen Bank Polska, Yves Rocher.

home.pl korzysta z dost?pu do najnowocze?niejszej infrastruktury teleinformatycznej oraz autorskich rozwi?za? w zakresie oprogramowania. Stanowi to o sile marki home.pl i jako?ci us?ug webhostingu, które sta?y si? rynkowym synonimem stabilno?ci, bezpiecze?stwa i szybko?ci.

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS