Inne

Projekt Safari

Oprogramowanie

Projekt Safari PROJEKT SAFARI zosta? stworzony z my?l? o wszechstronnym rozwoju dzieci w wieku do lat 12. Dwie interaktywne konsole, wyposa?one w 20-calowy ekran dotykowy i d?wi?kowe instrukcje przenios? dzieci do afryka?skiej d?ungli, pe?nej gier, zabawy i nauki. Ka?dej konsoli patronuje wirtualna maskotka -...

Opis Opinie (0)

ISK Systemy informatyczne dla firm

Oprogramowanie

ISK Systemy informatyczne dla firm ISK sp. z o.o. to wiod?ca na rynku firma ?wiadcz?ca od 1995 roku us?ugi z zakresu doradztwa biznesowego, rozwi?za? informatycznych oraz outsourcingu. Dostarczamy naszym Klientom kompleksowe us?ugi doradcze, pami?taj?c, ?e drog? do osi?gania celów przedsi?biorstwa jest przede wszystkim...

Opis Opinie (0)

D&L Technology

Oprogramowanie

D&L Technology D&L Technology Sp. z o.o. jest Polsk? firm? informatyczn?. G?ównym kierunkiem zainteresowania przedsi?biorstwa jest bran?a e-commerce, dla której tworzone s? kompleksowe rozwi?zania do handlu w sieci. Nad realizacj? projektów czuwa do?wiadczona kadra ekspertów, koordynujaca prac? zespo?ów...

Opis Opinie (0)

MOTO-BHP

Kursy, szkolenia

MOTO-BHP Zajmujemy si?: -kompleksow? obs?uga firm pod katem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz P-po?, - szkoleniami stacjonarnymi oraz internetowymi BHP, - szkoleniami P-po?, -e szkolenie dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych dost?pne pod adresem...

Opis Opinie (0)

Cooper GROUP

Kursy, szkolenia

Cooper GROUP Firma Perfect Solutions ma przyjemno?? przedstawi? Pa?stwu wyj?tkow? grup? marek Cooper: organizatora presti?owych Konferencji bran?owych oraz Eventów i Spotka? integracyjnych, wiod?cego dostawc? us?ug szkoleniowo-marketingowych. Krótka informacja o Cooper Group: Cooper Conferences - Kongresy,...

Opis Opinie (0)

ONS

Oprogramowanie

ONS Jeste?my firm? zajmuj?c? si? integracj? i wdro?eniami rozwi?za? sieciowych opartych g?ównie o oprogramowanie Open Source. Dzia?amy równie? na rynku bezpiecze?stwa i ochrony danych. Swoj? ofert? kierujemy do przedsi?biorstw, które wymagaj? zaawansowanych, niezawodnych i atrakcyjnych cenowo...

Opis Opinie (0)

myCONSULT

Oprogramowanie

myCONSULT Firma myCONSULT, wcze?niej znana jako MicroTech, funkcjonuje na rynku od 1989 roku. Dwudziestoletnie do?wiadczenie pozwala Nam tworzy? i wdra?a? zaawansowane rozwi?zania informatyczne. Szeroka wiedza umo?liwia tworzenie unikatowych rozwi?za?, wspó?pracuj?cych z programami COMARCH OPT!MA oraz...

Opis Opinie (0)

IDEA Trainer House

Kursy, szkolenia

IDEA Trainer House Organizujemy szkolenia zamkni?te – in-company – dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymaga? ka?dego z naszych Klientów. Do ka?dego projektu podchodzimy indywidualnie, a Programy szkole? i poruszane zagadnienia uwzgl?dniaj? specyfik? bran?y, potrzeby szkoleniowe, poziom...

Opis Opinie (0)

Evelo Sp z o.o.

Oprogramowanie

Evelo Sp z o.o. - Telefonia cyfrowa - Outsourcing IT - Wsparcie informatyczne dla firm ( Help-desk, Integracja systemów, Doradztwo i pomoc w zakresie bezpiecze?stwa systemów informatycznych) - Tworzenie oprogramowania - Kooperacja IT - wspó?praca z firmami informatycznymi

Opis Opinie (0)

psdHTML.pl

Oprogramowanie

psdHTML.pl psdHTML oferuje precyzyjne ci?cie grafiki oraz kodowanie layoutów stron www do XHTML i CSS. W zakres us?ugi wchodzi optymalizacja, zarówno pod k?tem wyszukiwarek (SEO), jak i wy?wietlania obrazków. Nasze priorytety, to: walidacja kodu i stylów zgodnie ze standardami W3C, poprawne dzia?anie we...

Opis Opinie (0)

SOLAR

Oprogramowanie

SOLAR Odzyskiwanie danych , zdj?? i filmów, z dysków, kart pami?ci SD,XD, DVD, flash memory, pendrive, aparatów fotograficznych. Wszelkie typy uszkodzenia. Przyjmowanie zlece? i odbiór danych od 07:00 do 21:00. Systemy sieciowe, serwery na systemach Microsoft, zdalny dost?p, us?ugi terminalowe....

Opis Opinie (0)

JazzCRM

Oprogramowanie

JazzCRM Przy obecnym nat??eniu konkurencji oraz wyzwaniom, którym musz? stawi? czo?o firmy, nie jest mo?liwe w?a?ciwe funkcjonowanie bez odpowiedniego zaplecza informatycznego, wspomagaj?cego zarz?dzanie przedsi?biorstwem i relacje z klientem. JAZZCRM to strategia biznesowa, która pomaga osi?ga?...

Opis Opinie (0)

MRNET Komputery

Oprogramowanie

MRNET Komputery Outsourcing Informatyczny, Umowy Serwisowe, Opieka Serwisowa, Naprawa komputerów, Serwis komputerowy, Projektowanie stron internetowych, Hosting www, Sprzeda? Oprogramowania, Salon i Serwis Sprz?tu komputerowego, Darmowy Dojazd, Tworzenie systemów strona CMS

Opis Opinie (0)

Softdesign Studio

Kursy, szkolenia

Softdesign Studio Budowa stron internetowych w oparciu o systemy zarz?dzania tre?ci? CMS (sklepy internetowe), w?asne projekty graficzne, gotowe szablony b?d? dost?pne w sieci kreatory. Dla lokalnych klientów wsparcie techniczne w zakresie naprawy/reinstalacji systemu Windows oraz udzielanie pomocy w problemach...

Opis Opinie (0)

Elektro-Net

Kursy, szkolenia

Elektro-Net Serwis komputerów stacjonarnych i laptopów u klienta na miejscu Monta? zestawów koputerowych wg. potrzeb klienta. Modernizacja komputerów Obs?uga sprz?tu komputerowego we firmach Tworzenie foto-albumów na DVD Zgrywanie filmów z no?ników analogowych i cyfrowych na DVD-Video

Opis Opinie (0)

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS