Kursy, szkolenia

MOTO-BHP

Kursy, szkolenia

MOTO-BHP Zajmujemy si?: -kompleksow? obs?uga firm pod katem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz P-po?, - szkoleniami stacjonarnymi oraz internetowymi BHP, - szkoleniami P-po?, -e szkolenie dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych dost?pne pod adresem...

Opis Opinie (0)

Cooper GROUP

Kursy, szkolenia

Cooper GROUP Firma Perfect Solutions ma przyjemno?? przedstawi? Pa?stwu wyj?tkow? grup? marek Cooper: organizatora presti?owych Konferencji bran?owych oraz Eventów i Spotka? integracyjnych, wiod?cego dostawc? us?ug szkoleniowo-marketingowych. Krótka informacja o Cooper Group: Cooper Conferences - Kongresy,...

Opis Opinie (0)

IDEA Trainer House

Kursy, szkolenia

IDEA Trainer House Organizujemy szkolenia zamkni?te – in-company – dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymaga? ka?dego z naszych Klientów. Do ka?dego projektu podchodzimy indywidualnie, a Programy szkole? i poruszane zagadnienia uwzgl?dniaj? specyfik? bran?y, potrzeby szkoleniowe, poziom...

Opis Opinie (0)

Softdesign Studio

Kursy, szkolenia

Softdesign Studio Budowa stron internetowych w oparciu o systemy zarz?dzania tre?ci? CMS (sklepy internetowe), w?asne projekty graficzne, gotowe szablony b?d? dost?pne w sieci kreatory. Dla lokalnych klientów wsparcie techniczne w zakresie naprawy/reinstalacji systemu Windows oraz udzielanie pomocy w problemach...

Opis Opinie (0)

Elektro-Net

Kursy, szkolenia

Elektro-Net Serwis komputerów stacjonarnych i laptopów u klienta na miejscu Monta? zestawów koputerowych wg. potrzeb klienta. Modernizacja komputerów Obs?uga sprz?tu komputerowego we firmach Tworzenie foto-albumów na DVD Zgrywanie filmów z no?ników analogowych i cyfrowych na DVD-Video

Opis Opinie (0)

KANCELARIA LEX

Kursy, szkolenia

KANCELARIA LEX Kancelaria lex ?wiadczy kompleksow? obs?ug? prawn? i windykacyjn? dla firm na terenie Warszawy. Zapraszamy do wspó?pracy firmy z Warszawy i okolic. Napiszemy umow?, z?o?ymy pozew, pomo?emy wype?ni? dokumenty Nasze do?wiadczenie zawodowe, udzia? w licznych procesach s?dowych, udzia? w...

Opis Lokalizacja Opinie (0)

Dutkon.pl

Kursy, szkolenia

Dutkon.pl Dutkon.pl - profesjonalna redakcja i korekta tekstów (w?ród naszych klientów s? m.in. TVP, Allegro, wydawnictwa: PWN, Dolno?l?skie, Europa i in.). Oferujemy te? szkolenia z zakresu zarz?dzania stronami WWW, e-marketingu i e-handlu oraz funkcjonalno?ci stron WWW.

Opis Lokalizacja Opinie (1)

Technodrome Consulting

Kursy, szkolenia

Technodrome Consulting Obs?uga Informatyczna firm. Administracja, helpdesk, serwis. Projektowanie i wykonawstwo sieci komputerowych. IT Outsourcing. Profesjonalni pracownicy, do?wiadczeni administratorzy. Zadzwo? do konsultanta +48 600 101 414 lub napisz biurotechnodrome.pl

Opis Lokalizacja Opinie (0)

SOFTMANAGER

Kursy, szkolenia

SOFTMANAGER Oprogramowanie dla firm, oprogramowanie finansowo ksi?gowe, RAKSSQL, RAKS DOS, RAKS2000, erp. Obs?uguje zagadnienia: finanse, ksi?gowo??, ksi?ga handlowa, ksi??ka podatkowa, kadry, p?ace, rozliczenia z ZUS, deklaracje podatkowe, rejestr VAT, sprawozdania podatkowe, ksi?gowo??, ?rodki trwa?e,...

Opis Lokalizacja Opinie (1)

IT Media

Kursy, szkolenia

IT Media Dzia?alno?? IT Media rozpocz??a si? w 2000 roku w Warszawie. W pocz?tkowym okresie firma zaistnia?a w bran?y IT jako dostawca profesjonalnego oprogramowania i partner handlowy firmy Macromedia. Maj?c na uwadze zadowolenie ka?dego klienta i zaspokojenie jego potrzeb rozszerzyli?my ofert? o ca?y...

Opis Opinie (0)

EUROBEST.PL

Kursy, szkolenia

EUROBEST.PL Eurobest.pl to chronologicznie najm?odsze przedsi?wzi?cie powsta?e w ramach struktury Best Group sp. z o.o. - jednej z najszybciej rozwijaj?cych si? grup internetowych w Polsce. Naszym klientom proponujemy najnowocze?niejsze rozwi?zania w zakresie marketingu, promocji i reklamy....

Opis Opinie (0)

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS