Oprogramowanie

Projekt Safari

Oprogramowanie

Projekt Safari PROJEKT SAFARI zosta? stworzony z my?l? o wszechstronnym rozwoju dzieci w wieku do lat 12. Dwie interaktywne konsole, wyposa?one w 20-calowy ekran dotykowy i d?wi?kowe instrukcje przenios? dzieci do afryka?skiej d?ungli, pe?nej gier, zabawy i nauki. Ka?dej konsoli patronuje wirtualna maskotka -...

Opis Opinie (0)

ISK Systemy informatyczne dla firm

Oprogramowanie

ISK Systemy informatyczne dla firm ISK sp. z o.o. to wiod?ca na rynku firma ?wiadcz?ca od 1995 roku us?ugi z zakresu doradztwa biznesowego, rozwi?za? informatycznych oraz outsourcingu. Dostarczamy naszym Klientom kompleksowe us?ugi doradcze, pami?taj?c, ?e drog? do osi?gania celów przedsi?biorstwa jest przede wszystkim...

Opis Opinie (0)

D&L Technology

Oprogramowanie

D&L Technology D&L Technology Sp. z o.o. jest Polsk? firm? informatyczn?. G?ównym kierunkiem zainteresowania przedsi?biorstwa jest bran?a e-commerce, dla której tworzone s? kompleksowe rozwi?zania do handlu w sieci. Nad realizacj? projektów czuwa do?wiadczona kadra ekspertów, koordynujaca prac? zespo?ów...

Opis Opinie (0)

ONS

Oprogramowanie

ONS Jeste?my firm? zajmuj?c? si? integracj? i wdro?eniami rozwi?za? sieciowych opartych g?ównie o oprogramowanie Open Source. Dzia?amy równie? na rynku bezpiecze?stwa i ochrony danych. Swoj? ofert? kierujemy do przedsi?biorstw, które wymagaj? zaawansowanych, niezawodnych i atrakcyjnych cenowo...

Opis Opinie (0)

myCONSULT

Oprogramowanie

myCONSULT Firma myCONSULT, wcze?niej znana jako MicroTech, funkcjonuje na rynku od 1989 roku. Dwudziestoletnie do?wiadczenie pozwala Nam tworzy? i wdra?a? zaawansowane rozwi?zania informatyczne. Szeroka wiedza umo?liwia tworzenie unikatowych rozwi?za?, wspó?pracuj?cych z programami COMARCH OPT!MA oraz...

Opis Opinie (0)

Evelo Sp z o.o.

Oprogramowanie

Evelo Sp z o.o. - Telefonia cyfrowa - Outsourcing IT - Wsparcie informatyczne dla firm ( Help-desk, Integracja systemów, Doradztwo i pomoc w zakresie bezpiecze?stwa systemów informatycznych) - Tworzenie oprogramowania - Kooperacja IT - wspó?praca z firmami informatycznymi

Opis Opinie (0)

psdHTML.pl

Oprogramowanie

psdHTML.pl psdHTML oferuje precyzyjne ci?cie grafiki oraz kodowanie layoutów stron www do XHTML i CSS. W zakres us?ugi wchodzi optymalizacja, zarówno pod k?tem wyszukiwarek (SEO), jak i wy?wietlania obrazków. Nasze priorytety, to: walidacja kodu i stylów zgodnie ze standardami W3C, poprawne dzia?anie we...

Opis Opinie (0)

SOLAR

Oprogramowanie

SOLAR Odzyskiwanie danych , zdj?? i filmów, z dysków, kart pami?ci SD,XD, DVD, flash memory, pendrive, aparatów fotograficznych. Wszelkie typy uszkodzenia. Przyjmowanie zlece? i odbiór danych od 07:00 do 21:00. Systemy sieciowe, serwery na systemach Microsoft, zdalny dost?p, us?ugi terminalowe....

Opis Opinie (0)

JazzCRM

Oprogramowanie

JazzCRM Przy obecnym nat??eniu konkurencji oraz wyzwaniom, którym musz? stawi? czo?o firmy, nie jest mo?liwe w?a?ciwe funkcjonowanie bez odpowiedniego zaplecza informatycznego, wspomagaj?cego zarz?dzanie przedsi?biorstwem i relacje z klientem. JAZZCRM to strategia biznesowa, która pomaga osi?ga?...

Opis Opinie (0)

MRNET Komputery

Oprogramowanie

MRNET Komputery Outsourcing Informatyczny, Umowy Serwisowe, Opieka Serwisowa, Naprawa komputerów, Serwis komputerowy, Projektowanie stron internetowych, Hosting www, Sprzeda? Oprogramowania, Salon i Serwis Sprz?tu komputerowego, Darmowy Dojazd, Tworzenie systemów strona CMS

Opis Opinie (0)

Beljos

Oprogramowanie

Beljos Serwis sprz?tu komputerowego: serwis i usuwanie usterek technicznych sprz?tu komputerowego naprawy, przeróbki, modernizacje komputerów konserwacja i diagnostyka komputerów i urz?dze? peryferyjnych instalowanie nowych urz?dze?, kart i rozszerze?...

Opis Lokalizacja Opinie (0)

www.pcpogotowie.pl

Oprogramowanie

www.pcpogotowie.pl Odzyskiwanie danych, naprawa laptopów, konkurencyjne ceny, najszybszy czas reakcji . Obs?uga ma?ych i ?rednich firm.

Opis Lokalizacja Opinie (0)

Technodrome Consulting

Oprogramowanie

Technodrome Consulting Obs?uga Informatyczna firm. Administracja, helpdesk, serwis. Projektowanie i wykonawstwo sieci komputerowych. IT Outsourcing. Profesjonalni pracownicy, do?wiadczeni administratorzy. Zadzwo? do konsultanta +48 600 101 414 lub napisz biurotechnodrome.pl

Opis Lokalizacja Opinie (0)

SOFTMANAGER

Oprogramowanie

SOFTMANAGER Oprogramowanie dla firm, oprogramowanie finansowo ksi?gowe, RAKSSQL, RAKS DOS, RAKS2000, erp. Obs?uguje zagadnienia: finanse, ksi?gowo??, ksi?ga handlowa, ksi??ka podatkowa, kadry, p?ace, rozliczenia z ZUS, deklaracje podatkowe, rejestr VAT, sprawozdania podatkowe, ksi?gowo??, ?rodki trwa?e,...

Opis Lokalizacja Opinie (1)

IT Media

Oprogramowanie

IT Media Dzia?alno?? IT Media rozpocz??a si? w 2000 roku w Warszawie. W pocz?tkowym okresie firma zaistnia?a w bran?y IT jako dostawca profesjonalnego oprogramowania i partner handlowy firmy Macromedia. Maj?c na uwadze zadowolenie ka?dego klienta i zaspokojenie jego potrzeb rozszerzyli?my ofert? o ca?y...

Opis Opinie (0)

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS